Revestiment amb resina per aconseguir la impermeabilització d’aquesta terrassa, aconseguint l’estanquitat de la superfície.