Ampliació d’aquesta terrassa utilitzant bigues IPN, un dels materials més utilitzats en la construcció com a element estructural. Les bigues s’han cobert per una tarima de fusta tropical i s’ha continuat la barana metàl·lica existent.