En aquestes jardineres hem fet una neteja, esporga i nova plantació de plantes que havien crescut desmesuradament i també el manteniment de la fusta de la jardinera i mobiliari.