Instal·lació d’una tarima de fusta tecnològica i gespa artificial en aquest jardí de Sentmenat, amb col·locació d’un sòcol amb la mateixa fusta que delimita amb la jardinera.