Tanca de fusta tecnològica (composite), d’una alçada de 1,5 m. Aquesta instal·lació ha estat realitzada en una comunitat de veïns de la població de Sant Cugat del Vallès