Les tanques de fusta tecnològica són una gran solució. Són ideals per la seva durabilitat, resistents a la humitat, als cops, a radiacions solars o aigua marina i, a més, no necessiten cap tractament per a la seva conservació.