Instal·lació d’una tarima de fusta tropical (ipe) sobre llistons que descansen sobre una base de grava granítica.