En aquesta casa ubicada a Castellar del Vallès hem realitzat un revestiment exterior amb fusta tecnològica, i també hem fet una jardinera amb el mateix material i la col·locació de gespa artificial.