• Porxo de fusta laminada de 5 metres d’amplada x 2,60 metres de sortida i alçada de 2,7 mm.
  • Coberta de tela asfàltica negra.
  • Canaló de PVC.