En aquest projecte hem dut a terme les següents tasques:

  1. Porxo: és el més destacat, de 7,4 m d’amplada per 3,5 m de volada, d’un estil rústic i modern. El sostre és d’encadellat de fusta pintat en color blanc, i les bigues i jàsseres són de color roure fosc. Finalment, la teulada és de teula àrab i els pilars d’obra.
  2. Canal de PVC per a les aigües pluvials.
  3. Tarima de fusta sintètica.
  4. Instal·lació elèctrica.
  5. Tendal amb cofre de 4 m.
  6. Marquesina de vidre.
  7. Fusteria de les portes.