Porxo fet a la mateixa comunitat que els projectes PP01 i PP02, seguint les mateixes característiques que els anteriors.