Porxo fet a la mateixa comunitat que el porxo en casa unifamiliar de la població de Castellar del Vallès, seguint la línia dels altres veïns, fet de fusta de pi i teula.