Porxo a Castellar del Vallès fet amb fusta de pi i teula àrab.