Jardinera de més de vuit metres de llarg que ocupa tot l’ample d’aquesta terrassa situada a la ciutat de Sabadell. Està elaborada amb fusta artificial, impermeabilitzada interiorment, amb el seu drenatge i reg automàtic. S’han integrat uns llums per donar llum indirecta que ajuda a crear ambient.

S’ha realitzat la plantació amb espècies de diferents mides i plantes de temporada, i hem cobert la base amb escorça de pi. Els tipus de plantes que hem posat en aquesta jardinera han estat: pittosporums, eunonyimus, kumkuat, prímules, potinias i surfinias.