Construcció d’una jardinera de fusta tecnològica de 4,20 metres de llargada. Hi hem plantat 6 Viburnums Lucidum, petúnies, posant reblert de terra adobada i a sobre una capa d’escorça per unificar la superfície. També hi hem fet la instal·lació del reg automàtic.

Podeu veure més imatges al Projecte Integral PI08 o, si voleu, veure més exemples de projectes de jardineres.