Acabem de finalitzar aquest treball de millora d’aquest jardí a Castellar del Vallès, mantenint el seu disseny anterior però substituint la gespa natural per artificial. També s’ha fet la poda de l’olivera i arbustos i l’arranjament dels parterres amb la plantació de ciclàmens “cyclamen persicum” i violes “viola cornuta”.