Preparació del terreny per a la instal·lació de gespa artificial en un jardí, utilitzant la marca Royal Grass model Deluxe. El procés ha constat de: entrada de terra, compactació, anivellació de tota la superfície, finalitzant amb col·locació de malla anti-herba i de gespa artificial.