En aquesta seqüència d’imatges es pot veure els passos fets per preparar el terreny i fer la instal·lació de gespa artificial en un terreny que ja tenia gespa natural.

El primer pas és treure les males herbes o retirar la gespa natural (prèviament ruixada amb un herbicida uns dies abans). El segon pas és tirar sorra, que cal anivellar i compactar, passos molt importants, ja que si no és fan bé llavors ens trobarem amb la gespa amb bonys o bé amb forats a posteriori. El següent pas es afegir-hi una malla antiherba a tot el terreny i per últim col·locar la gespa artificial fent les juntes quan calgui. Si és una gespa on cal posar sílice, aquest és el moment, repartint-lo per tota la superfície.