En aquest jardí, al estar pavimentat, la col·locació de la gespa artificial és molt ràpida, ja que no es necessita cap tipus de preparació de terreny ni anivellament (veieu més imatges al projecte integral PI09).