Hem fabricat i muntat aquest armari exterior, adaptat a l’espai existent d’una terrassa de la població de Sant Cugat del Vallès, generant així més espai d’emmagatzematge.