Realització d’un armari de 3 m d’amplada x 0,90 m de fondària i un alçada de 2,05 m, fet a mida amb fusta tecnològica, una porta corredissa de 70 cm i 4 prestatges interiors.