En un passadís d’una terrassa ubicada a la població de Sabadell s’ha aprofitat l’espai per fer un armari exterior amb fusta tecnològica de color TEKA i una porta corredissa central de 70 cm. L’armari és de 3,47 m d’amplada, 65 cm de fondària i 210 cm d’alçada.