Realització d’un gran armari exterior fet amb fusta tecnològica, amb 3 portes corredisses per accedir al seu interior. A dins, la prestatgeria es feta amb fusta de pi tractada a l’autoclau i el sostre de pendent amb teula asfàltica de color negre. Amb aquesta teula asfàltica s’aconsegueix una gran capacitat d’impermeabilització i resistència.