En aquesta terrassa podeu veure un canvi d’imatge: una antiga escala i barana de fusta s’han substituït per una nova escala amb una combinació de materials, fusta i ferro, donant-li un aire molt més modern. Al mateix temps s’ha aprofitat per canviar la ubicació de l’escala. Les baranes s’han fet d’acer tubular, un bon canvi.