Realització i muntatge d’una barana tubular d’acer sobre el contorn del mur i de l’escala. El passamà superior és de 40 mm i els dos inferiors de 20 mm de diàmetre.