Porta exterior d’entrada a la vivenda amb estructura de ferro.