Productes naturals com el vímet, canyís o bruc són ideals per cobrir pèrgoles fetes amb estructures metàl·liques o de fusta.