Preparació del terreny amb l’entrada de 8 tones de grava i terra, compactació i anivellament del mateix. Col·locació de malla anti herba e instal·lació de 60 m² de gespa marca Royal Grass model Deluxe.