Aquí teniu un petit detall dels avantatges i desavantatges segons el material que escolliu:

  • Els armaris de fusta natural ens ofereixen calidesa, però requereixen manteniment anual.
  • Els de resina són econòmics però poc decoratius.
  • Els d’alumini destaquen per la resistència a la intempèrie, però no tenen la calidesa de la fusta.
  • L’armari que exposem és de Fusta Tecnològica ens ofereix calidesa, és resistent i NO requereix manteniment. Podeu veure més detalls al projecte AR25.