Armari exterior per emmagatzemar les bicicletes. Un espai per cada cosa! Podeu veure més detalls al projecte AR23.