Preparació del terreny, compactació, anivellament, col·locació de malla antiherba i instal·lació de gespa artificial marca Royal Grass, model Deluxe a la població de Castellar del Vallès.