Construcció d’un porxo de fusta adossat a la façana, de 4,6 metres d’amplària per 3,5 metres de sortida.

Per sota està coberta amb encadellat de pi i per sobre amb teula àrab envellida.