Preparats pel bon temps?

Voleu estalviar en aigua i temps?

Us assegurem que si realitzeu una instal·lació de gespa artificial, aconseguireu tot això i molt més.

Aquí teniu la darrera col·locació de gespa artificial Royal Grass, model DeLUXE d’alta qualitat, en diferents fases:

  • Preparació del terreny.
  • Anivellament amb sorra.
  • Instal·lació de malla geotèxtil (molt recomanable).
  • Col·locació de la gespa, amb cinta adhesiva i enganxada amb “cola bi-component”.
  • Acabat amb sílice.