Aquest projecte de jardí s’ha planificat basant-nos en un disseny amb molt poc manteniment, simple i natural.

S’han plantat arbres propis de la zona, com l’alzina, un arbre abundós en els boscos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i arbres de clima mediterrani com el llimoner i taronger, a més d’altres molt adaptats a la zona com el liquidàmbar o avet blau. S’ha realitzat també la col·locació de diferents graves, així com la instal·lació de gespa artificial, el bruc i el vímet.

Detallem seguidament les tasques que hem dut a terme:

 • Esporga d’arbres existents a la parcel·la
 • Neteja de zona boscosa
 • Col·locació de sauló
 • Anivellament i compactació del terreny
 • Malla antiherba
 • Instal·lació de gespa artificial
 • Lliurament de sílice
 • Entrada i col·locació de grava de riu i volcànica
 • Plantació d’arbres com “Picea pungens hoopsii”, “citrus limon”, “citrus sinensis” i “liquidàmbar styraciflua”
 • Instal·lació del reg automàtic
 • Vímet i bruc en les tanques