Durant molts anys les terrasses han estat infravalorades, ja que s’han fet moltes noves construccions i generalment les feien enrajolades. Eren espais que no tenien cap mena d’interès per a molta gent i amb els anys la tendència ha estat a l’alça i per desgràcia una pandèmia com el Covid19 ha fet canviar la percepció de la gent i es comencen a valorar com a un espai necessari.

Si tenim aquest espai, el millor que podem fer és aprofitar-lo al màxim i adaptar-lo a les necessitats de cada família. I així és com una simple terrassa com aquesta és converteix en un petit jardí, amb les seves plantes, la zona de lleure i un espai pel descans.