REFORMA DE JARDÍ A SEGUR DE CALAFELL (TARRAGONA)

Espectacular reforma d’aquest jardí situat al poble costaner de Segur de Calafell. Exteriors Castellar s’ha ocupat absolutament de tota la reforma. Les imatges publicades mostren la transformació realitzada amb imatges del jardí en el seu estat inicial i com ha quedat finalment.

Seguidament trobareu un llistat de les actuacions que s’han dut a terme:

1. Eliminació d’heures de les parets laterals

2. Eliminació de la malla de torsió

3. Poda d’arbres

4. Eliminació de plantes, restes vegetals, retirada de pedres i runes

5. Transport de les restes a l’abocador

6. Col·locació de nova malla de simple torsió

7. Col·locació de bruc

8. Folrat de les parets laterals amb fusta sintètica

9. Preparació del terreny per a la instal·lació de gespa artificial

10. Entrada de terra per poder compactar i anivellar el terreny

11. Col·locació de malla antiherba

12. Instal·lació de gespa artificial

13. Eliminació d’una caseta d’obra (actualment espai porxo)

14. Realització del porxo, de 6 metres d’ample per 3,5 metres de vol, amb coberta de teula àrab i canalització d’aigües

15. Col·locació de tarima tecnològica sota el porxo

16. Revestiment de la paret amb fusta sintètica

17. Construcció d’un armari exterior al porxo, de 2,10 metres d’altura i profunditat 0,70m, amb porta corredissa i prestatges

18. Construcció d’armari de cuina exterior amb marbre i pica

19. Rascar pintura antiga, preparar-la amb imprimació i pintar les parets del jardí

20. Reformar i folrar amb fusta sintètica 3 jardineres

21. Farciment de terra adobada a les jardineres i plantació d’algunes plantes.

22. Il·luminació exterior

Característiques tècniques:

  • Bruc Extra de Girona
  • Gespa artificial Marca Royal Grass Model Deluxe Mint
  • Fusta tecnològica color Vintage
  • Pintura: Jotul
  • Fusta Laminada tractada sistema Sikkens