Projecte de reforma d’aquest jardí de Caldes de Montbui en diferents etapes. El terreny requeria un gran manteniment: pel gran consum d’aigua de la gespa natural, els murs requerien ser arrebossats i pintats de nou…

1a fase: va consistir en arranjar la zona de la piscina, a on es va substituir tota la gespa natural per gespa artificial, fent una zona de grava i canviant el parterre de l’olivera per una jardinera amb travesses.

2a fase: vam convertir un porxo en desús en una zona d’estar, tan sols col·locant una tarima exterior de fusta i posant-hi unes cortines laterals, convertint-la en un lloc més acollidor.

3a fase: en aquesta etapa es van fer les tasques més importants. El jardí de la zona d’entrada es va reformar totalment. En primer lloc es va fer un camí pavimentat amb formigó d’accés al garatge. També es va fer un revestiment amb fusta tecnològica de totes les parets amb il·luminació integrada, i per últim en aquesta zona s’hi va posar gespa artificial. A la zona de la piscina es van haver de treure les palmeres, ja que estaven afectades pel morrut i es va optar per fer unes grans jardineres, també de fusta tecnològica per properament ser enjardinades.

Amb aquest jardí podeu veure com grans superfícies de terreny poden ser convertides en zones de molt poc manteniment (per no dir nul), ja que normalment són espais que requereixen molt de temps per part dels propietaris o bé contractar una empresa de jardineria, amb el cost que això suposa, més el cost mensual de l’aigua, un bé natural cada vegada més escàs al nostre país.