En aquest projecte de jardí a Castellar del Vallès hem tret tots els arbustos i plantes en mal estat, s’ha anivellat el terra i s’ha formigonat per posar-hi al damunt gespa artificial de la marca Royal Grass. Al formigó s’ha canalitzat l’aigua de la pluja, les escales s’han folrat amb marbre, i les parets s’han folrat amb fusta de ipe. També hem plantat unes quantes plantes de temporada, que ens ajuden a donar un toc de color però què al mateix temps ens donen poca feina i manteniment.