Hem reformat tota aquesta terrassa a la població de Sabadell, veureu a les imatges el seu estat inicial i el canvi que s’hi ha fet. Tots els treballs han estat duts a terme per nosaltres, tant la fabricació i instal·lació de la pèrgola amb lones, com la instal·lació elèctrica amb els llums corresponents i la col·locació de la gespa artificial marca Royal Grass model Deluxe Mint. La tanca està feta amb fusta tecnològica i amb el mateix material hem fet la dutxa i la jardinera. En aquest darrer cas s’hi han plantat uns Viburnums i flor de temporada i s’ha posat una capa d’escorça decorativa.