Hem plantat una olivera d’un jardí de Sant Quirze del Vallès en una una jardinera de la marca Vondom, model Vaso, color Simple Bronce i de mides 120×91 cm.