CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EXTERIORS CASTELLAR SL informa que és titular del lloc web www.exteriorscastellar.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, EXTERIORS CASTELLAR SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és EXTERIORS CASTELLAR SL, amb CIF B64500424 i domicili social a PASSEIG DE LES ROQUES 38, 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 39474, foli 188, full 347178 i inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: exteriors@exteriorscastellar.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de EXTERIORS CASTELLAR SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de EXTERIORS CASTELLAR SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de EXTERIORS CASTELLAR SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per EXTERIORS CASTELLAR SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EXTERIORS CASTELLAR SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

EXTERIORS CASTELLAR SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EXTERIORS CASTELLAR SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EXTERIORS CASTELLAR SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

EXTERIORS CASTELLAR SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), EXTERIORS CASTELLAR SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de EXTERIORS CASTELLAR SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, EXTERIORS CASTELLAR SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: PASSEIG DE LES ROQUES 38, 08211 CASTELLAR DEL VALLES (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a EXTERIORS CASTELLAR SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a EXTERIORS CASTELLAR SL qualsevol variació i que EXTERIORS CASTELLAR SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EXTERIORS CASTELLAR SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EXTERIORS CASTELLAR SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EXTERIORS CASTELLAR SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’EXTERIORS CASTELLAR SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de EXTERIORS CASTELLAR SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

EXTERIORS CASTELLAR SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

EXTERIORS CASTELLAR SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.